Назад

05.08.2020
Список поступающих абитуриентов данного направления (специальности)
18.03.01 (ХМТН) Химическая технология (профиль: Химическая технология )
Форма обучения: очная, абитуриенты (места за счет средств федерального бюджета)

План приема - 19, из них по особой квоте - 3, по целевой квоте - 2
Вступительные испытания: математика, химия, русский язык
 
Номер напр-я в заявл.ФИОСтатус документаСумма балловИнд.дост.Предметы(Е-ЕГЭ/Э-экз. СГТУ)Категория абитуриента
математикахимиярусский язык
Список абитуриентов на направление подготовки (специальность), указанное в заявлении о приеме "первым"
11 Абаимова Ксения Николаевна   согласие243068 Е90 Е85 Е
21 Абинова Динара Аскаровна   205062 Е71 Е72 Е
31 Аверьянов Дмитрий Алексеевич   2311068 Е71 Е82 Е
41 Аллаева Нафиса Мыратовна   выдано1033 Е62 Е66 Е Снят (выдано)
51 Алфёров Андрей Алексеевич   согласие201062 Е77 Е62 Е
61 Амиров Рамазан Раилович   191056 Е65 Е70 Е
71 Антонова Алина Дмитриевна   согласие199072 Е49 Е78 Е
81 Апатьева Марина Игоревна   согласие2231074 Е59 Е80 Е
91 Белова Яна Дмитриевна   2001062 Е56 Е72 Е
101 Биктимирова Валерия Алексеевна   согласие027 Е057 Е Снят с конкурса
111 Бондаренко Евгения Михайловна   , (2 - НФГД)1951039 Е70 Е76 Е
121 Бутин Роман Романович   175050 Е53 Е72 Е
131 Василенко Александр Павлович   188062 Е55 Е71 Е
141 Венедиктова Ангелина Алексеевна   согласие201070 Е49 Е82 Е
151 Вербицкая Светлана Александровна   238078 Е89 Е71 Е
161 Гаджимурадова Наталья Александровна   2661070 Е97 Е89 Е
171 Газизов Ринат Максутович   согласие2031062 Е64 Е67 Е
181 Галкина Елизавета Константиновна   184070 Е50 Е64 Е
191 Гоннова Яна Алексеевна   согласие2061039 Е61 Е96 Е
201 Греськив Елизавета Олеговна   186250 Е62 Е72 Е
211 Григорьева Ирина Андреевна   согласие201062 Е61 Е78 Е
221 Дикарева Мария Валентиновна   , (2 - ТХНБ), (3 - РТХН)согласие178056 Е58 Е64 Е
231 Дой Анастасия Игоревна   171050 Е41 Е80 Е
241 Дурнова Наталья Владимировна   согласие2121070 Е56 Е76 Е
251 Ермолаева Вера Михайловна   согласие208062 Е64 Е82 Е
261 Жуманьязова Алима Кайратовна   согласие209068 Е50 Е91 Е
271 Земскова Лада Александровна   согласие1991072 Е48 Е69 Е
281 Иванова Анастасия Олеговна   , (2 - ДАРС)согласие222272 Е66 Е82 Е
291 Кабанов Даниил Дмитриевич   221278 Е65 Е76 Е
301 Кайро Павел Валерьевич   , (2 - ЗМКД), (3 - НФГД)201076 Е61 Е64 Е
311 Калишина Ксения Романовна   2221062 Е59 Е91 Е
321 Карин Антон Павлович   , (2 - БИСТ)согласие184070 Е43 Е71 Е
331 Карпов Вячеслав Олегович   2321062 Е73 Е87 Е
341 Катин Сергей Сергеевич   167268 Е41 Е56 Е
351 Киреева Оксана Юрьевна   185045 Е64 Е76 Е
361 Клименко Анастасия Сергеевна   согласие204062 Е53 Е89 Е
371 Кобзева Валерия Михайловна   согласие045 Е080 Е Снят с конкурса
381 Кобылко Даниил Александрович   согласие192056 Е67 Е69 Е
391 Козлова Екатерина Александровна   согласие210068 Е72 Е70 Е
401 Кормилицин Егор Андреевич   183045 Е67 Е71 Е
411 Корнилов Данила Александрович   229074 Е73 Е82 Е
421 Красулина Марина Евгеньевна   182050 Е50 Е82 Е
431 Кумов Роман Дмитриевич   165445 Е49 Е67 Е Особое право (инвалиды с детства)
441 Курдюкова Лилия Андреевна   согласие045 Е059 Е Снят с конкурса
451 Макарова Екатерина Викторовна   согласие1781050 Е42 Е76 Е
461 Мартынов Савелий Олегович   согласие166050 Е50 Е66 Е
471 Матевосян Севак Гайкович   212068 Е64 Е80 Е
481 Михайлова Елизавета Сергеевна   согласие171050 Е55 Е66 Е
491 Могучев Дмитрий Сергеевич   , (2 - МЕНЖ), (3 - ЭКОН)175039 Е47 Е89 Е
501 Назарова Александра Евгеньевна   2421076 Е74 Е82 Е
511 Невская Виктория Александровна   согласие179762 Е43 Е67 Е
521 Орешникова Дарья Дмитриевна   2701076 Е97 Е87 Е
531 Осипова Татьяна Сергеевна   согласие190062 Е66 Е62 Е
541 Попутникова Юлия Юрьевна   согласие200068 Е62 Е70 Е
551 Потапова Анастасия Анатольевна   согласие176056 Е59 Е61 Е
561 Романова Лидия Романовна   согласие1991050 Е67 Е72 Е
571 Рыкалина Снежана Сергеевна   168050 Е47 Е71 Е
581 Салимова Анастасия Витальевна   согласие168056 Е41 Е71 Е
591 Светлова Марина Николаевна   согласие045 Е076 Е Снят с конкурса
601 Свириденко Семён Кириллович   , (2 - ЭРСП)147050 Е41 Е56 Е
611 Святкина Кристина Сергеевна   согласие187050 Е68 Е69 Е
621 Серова Анастасия Низамовна   171050 Е50 Е71 Е
631 Симонов Матвей Вячеславович   согласие158056 Е41 Е61 Е
641 Соломатина Татьяна Сергеевна   согласие233076 Е77 Е80 Е
651 Сопетик Юлия Михайловна   039 Е39 Е69 Е Снят с конкурса
661 Татьянина Алиса Александровна   195056 Е48 Е91 Е
671 Фадеева Вероника Алексеевна   2931090 Е99 Е94 Е
681 Фунтикова Анна Романовна   250182 Е76 Е91 Е
691 Хисаметдинов Кадир Рафисович   согласие204270 Е52 Е80 Е
701 Целых Ксения Алексеевна   согласие200268 Е60 Е70 Е
711 Чарикова Дарья Сергеевна   199056 Е61 Е82 Е
721 Чеканова Алена Игоревна   172056 Е61 Е55 Е
731 Черняева Дарья Дмитриевна   согласие2501080 Е89 Е71 Е
741 Шкуро Елена Дмитриевна   согласие173050 Е47 Е76 Е
751 Шпортун Владислав Алексеевич   231074 Е87 Е70 Е
761 Юрасова Анастасия Валерьевна   201050 Е79 Е72 Е
771 Ярыгина София Алексеевна   согласие181062 Е49 Е70 Е
781 Яшкин Артемий Юрьевич   согласие154039 Е49 Е66 Е
Список абитуриентов на направление подготовки (специальность), указанное в заявлении о приеме "вторым"
12 Зобнина Екатерина Алексеевна   , (1 - ЭКЛП)согласие222056 Е77 Е89 Е
22 Котенко Елизавета Станиславовна   , (1 - ТХНБ)согласие150050 Е41 Е59 Е
32 Шитов Дмитрий Игоревич   , (1 - ТХНБ), (3 - ЭРСП)согласие190245 Е76 Е67 Е
Список абитуриентов на направление подготовки (специальность), указанное в заявлении о приеме "третьим"
13 Внуков Егор Владимирович   , (1 - УПТС), (2 - ТХНБ)согласие2401074 Е65 Е91 Е
23 Гусева Мария Михайловна   , (1 - СЗС), (2 - ТПЭН)согласие2091062 Е50 Е87 Е
33 Клочкова Виктория Витальевна   , (1 - МВТМ), (2 - УПРК)199070 Е44 Е85 Е
43 Обрященко Андрей Александрович   , (1 - НТС), (2 - ЭЛЭТ)согласие0 Э Э Э